[Vietsub + Kara] Keyakizaka46 – 1st Album – Masshiro na Mono wa Yogoshitakunaru

Keyakizaka46 – 1st Album

Masshiro na Mono wa Yogoshitakunaru

 

 

 

 

Ngày phát hành: 19/07/2017
Album đầu tiên của nhóm gồm có 3 type là A, B và Regular.

(Bấm để xem link download được gắn trong bài nhé)

Continue Reading

Advertisements

[Vietsub + Kara] Keyakizaka46 – 1st Single – Silent Majority

topslide-silentmajority.jpg

Ngày phát hành: 06/04/2016
Single thứ 4 của nhóm gồm có 4 type là A, B, C và Regular.
Số lượng tiêu thụ ngày đầu tiên phát hành là: 250.147 bản.
Số lượng tiêu thụ tuần đầu tiên phát hành là: 261.580 bản.

(Bấm để xem link download được gắn trong bài nhé)

Continue Reading

[Vietsub + Kara] Keyakizaka46 – 4th Single – Fukyouwaon

Keyakizaka46 – 4th Single 

Fukyouwaon 

topslide-4thsinglee_qys73f.jpg

Ngày phát hành: 05/04/2017
Single thứ 4 của nhóm gồm có 5 type là A, B, C, D và Regular.
Số lượng tiêu thụ ngày đầu tiên phát hành là: 456.518 bản.
Số lượng tiêu thụ tuần đầu tiên phát hành là: 632.667  bản.

(Bấm để xem link download được gắn trong bài nhé)

Continue Reading

[Vietsub + Kara] Keyakizaka46 – 3rd Single – Futari Sezon

Keyakizaka46 – 3rd Single 

Futari Sezon 

topslide-3rdsinglee_s814he

Ngày phát hành: 30/11/2016
Single thứ 4 của nhóm gồm có 4 type là A, B, C và Regular.
Số lượng tiêu thụ ngày đầu tiên phát hành là: 353.640 bản.
Số lượng tiêu thụ tuần đầu tiên phát hành là: 442.322 bản.

(Bấm để xem link download được gắn trong bài nhé)
Continue Reading